Upozornění pro načtení upraveného obsahu shodnného s GDPR je zapotřebí obnovit stránku kombinací kláves: ctrl+F5

Aktualní informace k současnému dění okolo školy http://fofitv.cz/vybaveni


Rozhovor s ředitelem školy v Signál rádiu

Napsali o nás v 5plus 2 - Filmařská škola

Plánované akce 2017/2018Navštívit nás můžete,
po předchozí telefonické domluvě,
mezi 10:00 a 16:00 hodinou, abychom mohli připravit
konzultaci
 fotografií uchazečů o studium.


Předem je třeba kontaktovat ředitele školy:hirman.pavel@fofitv.cz


Přestupy z jiných škol posuzujeme individuálně a jsou možné i během školního roku.
 
Co je FoFiTv Skalsko ?
 
 Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., je zapsána v rejstříku škol MŠMT od roku 2006, 
IZO: 651018048. Sídlí v historickém objektu zámku, v obci Skalsko u Mladé Boleslavi (viz kontakt).

Školní vzdělávací program rozšiřuje výuku čtyřletého maturitního oboru
Užitá fotografie a média filmová a televizní – kód oboru: 82-41-M/02 


S výukou svého specifického oboru začala v r. 2007. Dnes má už prestižní postavení mezi středními školami nejenom ve Středočeském kraji, ale v celé České republice i v zahraničí. S několika zahraničními školami také spolupracuje v rámci vzdělávacího programu EU Leonardo da Vinci a Erasmus+. V letech 2008 a 2009 hostila slovenské studenty Soukromé střední umělecké školy filmové z Košic. Nyní už dvakrát absolvovali naši studenti vzdělávací odbornou stáž ve Vysokých Tatrách a následně v Košické škole, kde se prezentují se svými přednáškami také naši odborní lektoři.  

Zahraniční stáže, praxe a exkurze jsou od počátku standardní součástí naší odborné výuky. První zahraniční fotografickou a filmovou praxi absolvovali naši studenti na pobřeží Baltického moře, v oblasti polského města Gdaňsk, už v roku 2009. Od té doby vyjíždějí za novými zkušenostmi do světa každý rok. Absolvovali týdenní pobyty v Londýně i v Paříži a navštívili také Holansko a Belgii. Pravidelně jezdí na fotografické výstavy a do galerií v Praze, v Drážďanech, ve Vídni i v Bratislavě.  (viz fotogalerie) Vlastní školní autobus nám umožňuje organizovat stále nové další akce. (viz aktuálně)

Škola ve Skalsku má také vlastní domov mládeže (viz o škole), kde je ubytována většina studentů a pobývají zde i dojíždějící odborní lektoři vysokých škol z Prahy a kvalifikovaní profesionálové z celé republiky. Odborní pedagogové a vychovatelé pak pracují se studenty občas i ve večerních hodinách.

Už od první maturity, která se konala na naší škole ve školním roce 2010/2011 byly výsledky našich maturantů velmi potěšitelné. Uspěli všichni studenti, a to i pod dohledem České školní inspekce. Podobné výsledky se od té doby opakují každým rokem.

Stejně jako na jiných středních školách jsou i zde základem vzdělávání všeobecné předměty s důrazem na ČJ a AJ. Vzhledem k humanitnímu zaměření preferuje škola též předměty, jako jsou Dějiny výtvarné kultury a řadu odborných uměleckých předmětů tvořících základ znalostí fotografické, filmové a televizní tvorby – užitá fotografie, fotografický design, technika a technologie, dějiny fotografie a dějiny filmu, dramaturgie a scenáristika, režie, kamera, zvuk, skript, střih a produkce. Všechny odborné předměty provází mnoho hodin praxe.

Filmové umění je kolektivní, proto má mnoho profesí. Na úrovni střední školy však nelze specializovat studenty  na jednotlivé filmové obory. V jednotlivých odborných předmětech se všichni učí základním znalostem všech filmových oborů, aby po maturitě mohli pracovat jako asistenti v kterémkoliv z nich, nebo aby se mohli se znalostí rozhodnout pro studium jednoho z těchto oborů na vysoké škole. Praxe ukázala, že uplatnění nacházejí také v mnoha regionálních televizních studiích, které jsou dnes díky internetu téměř v každém městě. Cílem školy je tedy příprava nové generace mladých filmových talentů, lidí vzdělaných v umění fotografické, filmové a televizní tvorby zaměřené na reportážní, dokumentární, populárně-vědeckou, instruktážní, propagační a multimediální oblast. Obor Užitá fotografie, rozšířený vzdělávacím programem školy o média filmová a televizní, přivádí na tuto školu nejen žáky ZŠ, ale i studenty jiných středních škol. Některé zájemce o studium tohoto zajímavého oboru odrazují možná přijímací zkoušky. Řada středních škol je v posledních letech zrušila, protože mají nedostatek uchazečů a také v souvislosti se zavedením nových pravidel přijímacího řízení.
Na škole s uměleckým oborem to však není možné, protože uchazeči musí prokázat, že mají talentové předpoklady. Proto u talentové zkoušky předkládají své fotografie a literární práce, případně své video filmy, (viz přijímací zkoušky). Každému uchazeči naše škola nabízí možnost předem konzultovat své práce s odbornými lektory. Nehodnotí se technická kvalita fotografií, ale schopnost uchazečů vnímat výřezem hledáčku kompozici a světlo tak, aby snímky zaujaly diváky. Pokud tohle uchazeči splňují, a umí se gramotně vyjadřovat v ústním i písemném projevu, mají předpoklady být přijati, i když zatím fotografují třeba jen mobilním telefonem. Řemeslným dovednostem je naučí škola, která vede studenty individuálním přístupem k vlastnímu tvůrčímu vývoji. 


Na mezinárodním filmovém fesitvalu filmových škol Startfest 2016 získali naši studenti a absolventi hlavní ceny ve všech kategoriích.

V kategorii HRANÝ FILM v sekci středoškolské filmy získal HLAVNÍ CENU Vojtěch Kunc za film Rébus. 
"Autorovi se obdivuhodně podařilo skloubit realistické vyprávění příběhu s abstraktním světem vybudovaným v mysli hlavního hrdiny a tento rafinovaně poskládaný obsah ještě propojit s esteticky čistou formou a originálním použitím prostředků filmové řeči."

HLAVNÍ CENU v kategorii DOKUMENT v sekci středoškolské filmy absolvent  FOFITV Jan Rybář za film Cassovia.
"Za umělecky invenční a neotřelé zpracování a mimořádné obrazové pojetí."


V kategorii ANIMACE získali HLAVNÍ CENU studenti Střední školy fotografické, filmové a televizní Vojtěch Kunc a Vojtěch Groot za film SPACE ROCK. "Za vynikající zvládnutí techniky loutkové animace, kultivované výtvarné pojetí, srozumitelnost žánru a údernost příběhu." 
Všem studentům gratulujeme.    Více na www.startfilm.cz

Za Střední školu fotografickou,
filmovou a televizní, o.p.s.

MgA. Pavel Hiřman

aktualizace dne 20.5.2018