KONTAKTY

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s.
Zámek Skalsko, čp.1
294 26 Skalsko

zakladatel a ředitel školy
ředitel FoFiTv o.p.s. a pedagog
filmových předmětů 
MgA. Pavel Hiřman 
hirman.pavel@fofitv.cz
+420 603 843 285
Sekretariát fofitv@gmail.com 

+420 315 694 752
obce Skalsko zastoupená starostkou
členka správní rady 
Janou Svobodovou
skalsko@skalsko.cz


Vyučující a ostatní zaměstnanci školy
 
vyučující ČJ*,  Mgr. Miloslava Vaňková 
miloslava.vankova@email.cz
vyučující AJ*  Mgr. Marcela Černohorská
matumka@email.cz
vyučující CJL, MAT, FYZ, CHE, ZSV, BiE,
PRO, EKO*
vyučující ICT* 

Michal Herout
heroutm@seznam.cz

vyučující TV* Mgr. Václav Hojka 
vaclav.hojka@seznam.cz
vyučující Etika a estetika                                 Mgr. Michal Milko
michalmilko@email.cz
DraT Mgr. Jakub Skalak
Skalak.J@seznam.cz
vyučující DFi, DFo, D20, Etika a estetika
metodik prevence

Bc. Marek Benda
bendiys@seznam.cz

vyučující VP* Mgr. Věra Svárovská
výuka předmětu fotografie  Lukáš Veverka

dramaturgie a tvorba audiovizuálního díla

MgA. Erik Richard Hromádko 
erikrichardh@gmail.com
filmové semináře, film. tvorba
MgA. Jan Strejcovský
jan.strejcovsky@seznam.cz
kameramanská tvorba a technika
MgA. Daniel Souček
souceksoucek@seznam.cz
vychovatel Bedřich Seifer


vedoucí školní jídelny a domova mládeže

Anna Hiřmanová
Anina247@seznam.cz


*
ČJ Český jazyk
AJ Anglický jazyk
ZSV Základy společenských věd
BiE Biologie a ekologie
DVK Dějiny výtvarné kultury
VP Výtvarná příprava
DFi Dějiny filmu
Ek Ekonomika
TV Tělesná výchova
IT Informační technologie
Matematika
Fy Fyzika
Pro Produkce
Drat Dramatická tvorba
CH Chemie
D-20 Dějiny 20.století


Partneři školy:Děkujeme sponzorům za jejich podporu.