Pedagogové
 

Mgr. Jaromír Šebek    tř.uč.1.roč.;               
      Biologie a ekologie, Základy společenských věd,  Dějiny                       výtvarné kultury, film. projekce, preventista
Mgr. Miloslava Vaňková  tř.uč.2.roč.;       Český jazyk a literatura, výchovný poradce
Mgr. Marcela Černohorská     tř.uč.3.roč.;       Anglický jazyk
Mgr. Jakub Skalák   tř.uč.4.roč.;       Dramatická tvorba, Dějiny 20. století, Chemie
 
   
   
Filmové profese:                             
MgA. Pavel Hiřman                                         Základy filmové řeči  
BcA. Jan Strejcovský                                       Dokumentární tvorba  
MgA. Erik Hromádko                                        Filmové předměty  
      

Fotografie:  
                                      Teorie a vývoj fotografie, Technika fotografie, 
Lukáš Veverka 

                                    Fotografická tvorba a praxe
                                    Fotografická tvorba a praxe, Design, Photoshop

                                

Všeobecné předměty a cizí jazyk:
Mgr. Miroslava Vaňková                              Český jazyk
Mgr. Marcela Černohorská                              Anglický jazyk 
Mgr. Věra Ottomanská                                     Matematika a Fyzika, Ekonomie, Produkce
Mgr. Jaromír Šebek                              Základy společenských věd, Biologie a ekologie
Mgr. Jakub Skalák                                     Dramatická tvorba, Dějiny 20. století, Chemie
Mgr. Václav Hojka                                     Tělesná výchova 
Jan Slánský                                                      Informační technologie

Lektoři workshopů:
Dr. Radovan Holub                                             Aktuální tendence ve filmu
Jan Bartoň                                                        Kamera (technika a technologie)
Ing. Jiří Gasiorovič                                             Film. technika a technologie