Pedagogové
 

   tř.uč.1.roč.;               
      Český jazyk a literatura, Matematiky, Fyzika, Biologie a ekologie, Chemie,              Základy společenských věd, Ekonomika, Produkce,
     
Bc.Marek Benda  tř.uč.2.roč.;       Dějiny výtvarné kultury, Dějiny filmu, Dějiny fotografie, Dějiny 20. století
      metodik prevence
Mgr. Markéta Svárovská   tř.uč.3.roč.;       Anglický jazyk
   tř.uč.4.roč.;      
 
   
   
Filmové profese:                             
MgA. Pavel Hiřman                                              Filmová technika  
BcA. Jan Strejcovský                                           Dokumentární tvorba, Filmová praxe
Daniel Souček                                                     Filmová praxe
 
                                          
      

Fotografie:  
Kamil Voděra                                     Fotografická praxe 
Lukáš Veverka 

                                    Fotografická tvorba a praxe
                                    Fotografická tvorba a praxe, Design,

                                

Všeobecné předměty a cizí jazyk:
Mgr. Miroslava Vaňková                              Český jazyk a literatura

Mgr. Markéta Svárovská
                             Anglický jazyk 


                               Český jazyk a literatura, Matematika a Fyzika, Ekonomie, Produkce
                              Základy společenských věd, Biologie a ekologie
Bc. Marek Benda


Mgr. Jakub Skalák
                               
                               Dějiny výtvarné kultura, Dějiny filmu, Dějiny fotografie, Dějiny 20.                                               století

                                Dramatická tvorba,
                      
                   
Mgr. Václav Hojka
                               Tělesná výchova 

Michal Herout                                    Informační technologie, správce sítě

Martin Vobořil                                    Informační technologie - Photoshop

Lektoři workshopů:
Dr. Radovan Holub                                             Aktuální tendence ve filmu
Jan Bartoň                                                        Kamera (technika a technologie)
Ing. Jiří Gasiorovič                                             Film. technika a technologie