Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

FOTOGALERIE » STUDENTI PŘI AKCI
FILMOVÝ SNÍMAČ ČESKÉ TELEVIZE - UNIKÁTNÍ CVIČENÍ S EXKURZÍ NA TELECINU A PRACOVIŠTĚ BAREVNÝCH KOREKCÍ
Popis: Stalo se tradicí, že náš učitel - kameraman Jan Bartoň pro nás připravuje opravdu luxusní cvičení v rámci předmětu filmová a televizní technologie. Jedním z takových byla i sobotní výuka 14.3.2015. Dopoledne jsme natáčeli, do oběda pak zpracovali dva druhy negativů ve školní filmové laboratoři a odpoledne zamířili na specializované pracoviště České televize Praha na Kavčích horách, kde jsme v zpracovanou surovinu přepsali do Digital Betacamu. Také jsme měli možnost podívat se na práci kameramanů a korektorů, na pracovištích barevných korekcí, kteří zde 'barvili' televizní filmy a seriály.
První díl audiovizuální učebnice negativ pozitiv z našich testů: zde.
Autor:
Cvičení "Od analogu po digitální scan, aneb vše za jediný den"
Cvičení připravil kameraman Jan Bartoň, který nás provedl i Českou televizí
Nutná kontrola ostrosti snímané scény
Vojta snímá, druhý Vojta ostří pod dohledem pana učitele
Natáčíme kamerou ARRIFLEX II C s objektivem Angeniux 25 - 250
U kamery se vystřídali všichni studenti
V hlavní roli Flexareta, Šimon a Káťa
Snímáno na BW negativu ILFORD a barevný KODAK 5293
Oba negativy jsme vyvolali současně v RO9 jako BW ( foto digitální pozitiv)
TELECINA Spirit 2K
Naším průvodcem byl Ing.Miloš Hála - odborník, profesionál a skvělý korektor
Naše dopolední práce se zakládá do snímače
Naše testy obsahují filmy 16.mm a 35.mm, negativ, pozitiv, inverzi, barvu i ČB
testujeme 35.mm ILFORD, FOMA 100 a KODAK 5293 a 16.mm GEVACHROME 702, FOMA R 100
Pracoviště barevných korekcí - korekce scény Šimon a Flexareta
Úžasné ...
Naše testy vyšly a získali jsme neocenitelné zkušenosti. Velké díky:-)

Fotogalerie