Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

FOTOGALERIE » STUDENTI PŘI AKCI
Z vyučování filmové a televizní techniky
Popis: Fotoexkurze do výuky vedené kameramanem Janem Bartoněm, ve které se seznamujeme s filmovou a televizní technikou. Na škole pracujeme s filmovými formáty 8.mm, 16.mm a 35.mm i analogovým a digitálním záznamem. V této části fotogalerie budou postupně přibývat fotografie z dalších hodin a cvičení.
Autor: Jan Bartoň, Michaela Janků, Tomáš Bartoň
příprava 8.mm kamery BOLEX a BAUER
zakládání filmové inverze SUPER 8 AGFA
Admira 8F na 2x8 mm NORMAL
natáčíme na 8.mm
reflexní 16.mm kamera BOLEX
profesionální 16.mm kamera BOLEX PRO
cvičení na školní kameru BOLEX H16
natáčíme na 16.mm
vyvolávání filmu ve školní laboratoři
ruční zpracování 8.mm a 16.mm filmů
promítání filmů 8.mm a 16.mm
cvičení s ARRIFLEX 35mm
David
Míša
Náš letní filmařský team
Iva
Honza
S kameramanem Janem Bartoněm točíme cvičení
v promítací kabině s kameramanem Janem Bartoněm
Meopton IV
studenti se učí promítat
studenti i studentky v akci
zakládání filmu
v kině naše práce končí

Fotogalerie