Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

HLAVNÍ CENU festivalu START FILM získal v kategorii DOKUMENT v sekci středoškolské filmy student Střední školy fotografické filmové a televizní Jan Rybář za film Cassovia. Za umělecky invenční a neotřelé zpracování a mimořádné obrazové pojetí.
www.startfilm.cz
www.fofitv.cz
Režie:Jan Rybář
Kamera:Jan Rybář, Vojta Groot, Jakub Hromádko, Vojtěch Kunc
Štáb:Hudba: Vojta Groot; Střih: Vojtěch Kunc, Jan Rybář
Zhlédnutí na FoFiTv.info:
» Videogalerie