FILM
Kameramanem či režisérem je dnes každý,
kdo zatím neprokázal, že jím není.


Kinematografie od svých začátků až po dnešek fascinuje spoustu lidí. Ostatně si život bez těchto médií už ani nedovedeme představit. Filmový obor nabízí spousty profesí, mezi kterými si každý zájemce může vybrat tu svou. Ať už byste rádi stáli za kamerou, stříhali, zvučili, starali se o výrobu, tedy produkci, psali scénáře a nebo chtěli být režiséry. Je naše škola právě pro vás.

S rozvojem video techniky vzniká poptávka po nových kvalifikovaných filmových a televizních asistentech a vznikají také nové nároky na tvůrce filmové a televizní tvorby. Proto cílem školy je individuálním přístupem pedagogů rozvíjet flexibilní schopnosti mladých lidí v oblastech informatiky a připravovat je pro odbornou práci asistentů všech filmových profesí, i pro samostatnou tvůrčí činnost v oblasti filmové a televizní tvorby.

Vzdělávací program školy podporuje individuální tvůrčí vývoj studentů, vede je k hledání nových postupů a forem. Učí je samostatné práci a práci v kolektivu filmových štábů. Pomáhá jim při hledání vlastních osobitých výrazů, které pak mohou dále rozvíjet na vyšší umělecké úrovni, např. studiem na Filmové a televizní fakultě AMU. Škola tak vytváří předpoklady pro rozšíření základny mladých talentů v oblasti audiovizuálních médií.

V průběhu celého studia se pracuje na nejrůznějších projektech a cvičení od prvních etud, dokumentárních snímků až po hraný film.

Samostatná filmová tvorba je rozšířena a provázána specializovanými předměty
- dějiny filmu
- střih
- zvuk
- dramaturgie a scénáristika
- produkce
- filmová technika

Nedílnou součástí jsou i večerní projekce filmů a jejich rozbory po obsahové a technické stránce. A dále pak konzultace vašich prací ve všech stádiích výroby.
Klikněte do prostoru pro zvětšení