Základní informace
o škole
82-41-M/02 UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

Čtyřletý maturitní obor Užitá fotografie respektuje učební dokumenty schválené MŠMT dne 25.7.2000, čj. 23 262/200-23 a výuku rozšiřuje o digitální média ve fotografii a filmové tvorbě.

Média zahrnují výuku filmových profesí
-dramaturgie a scenáristika

Výroba
-zvuk,kamera,skript,střih,režie

V oblastech
- reportážní, dokumentární, populárně-vědecké, propagační, reklamní a multimediální tvorby

Možnosti a podmínky studia
Škola poskytuje zdravotně způsobilým chlapcům i dívkám úplné střední čtyřleté vzdělání ukončené maturitou.
Podmínkou pro studium je zakončení základní školy a úspěšné vykonaní talentových zkoušek.
Počet přijímaných studentů do 1.ročníku je omezen na 15 studentů.
Dny otevřených dveří probíhají průběžně, po předchozí dohodě s vedením školy.
KONTAKTY
Adresa: Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s.
Skalsko čp. 1
PSČ: 294 26

Fax: 315 694 752

E-mail: info@fofitv.info

Web: http://www.fofitv.info

Bankovní spojení: 211816026/0300

IBAN: CZ46 0300 0000 0002 1181 6026
Název účtu:
Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s.

IZO: 151 018 073

IČO: 275 61 925

DIČ: CZ-275 61 925
Klikněte do prostoru pro zvětšení