Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

KONTAKTY

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s.
Zámek Skalsko, čp.1
294 26 Skalsko

zakladatel a ředitel školy
ředitel FoFiTv o.p.s. a pedagog
filmových předmětů 
MgA. Pavel Hiřman 
hirman.pavel@fofitv.cz
+420 603 843 285
Sekretariát fofitv@gmail.com 

+420 315 694 752
obce Skalsko zastoupená starostkou
členka správní rady 
Janou Svobodovou
skalsko@skalsko.cz


Vyučující a ostatní zaměstnanci školy
 
vyučující ČJ*,  Mgr. Mária Kramešová
mariakramesova@gmail.com
vyučující AJ*  Mgr. Marek Benda
bendiys@seznam.cz
vyučující CJL, MAT, FYZ, CHE, ZSV, BiE,
PRO, EKO*

Mgr. Mária Kramešová
mariakramesova@gmail.comporadce ICT* 

Michal Hiřman
michal.hirman@fofitv.cz
vyučující TV* ....
vyučující Etika a estetika                                 Mgr. Mária Kramešová
mariakramesova@gmail.com

   
vyučující DVK, DFi, D20 

Mgr. Marek Benda
bendiys@seznam.cz

vyučující VP Mgr. Věra Svárovská
výuka předmětu fotografie 


výuka dějin fotografie,
                               


Lukáš Veverka, 
veverka.lukas@fofitv.cz
Mga. Pavel Matela
pvm@pavelmatela.com
 dramaturgie a filmová tvorba

MgA. Jiří Stejskal 
stejskal.jiri@gmail.com
   
kameramanská tvorba a technika
MgA. Daniel Souček
souceksoucek@seznam.cz
   
vedoucí školní jídelny a domova mládeže

Anna Hiřmanová
Anina247@seznam.cz


*******************************
ČJ Český jazyk
AJ Anglický jazyk
ZSV Základy společenských věd
BiE Biologie a ekologie
DVK Dějiny výtvarné kultury
VP Výtvarná příprava
DFi Dějiny filmu
Ek Ekonomika
TV Tělesná výchova
IT Informační technologie
Matematika
Fy Fyzika
Pro Produkce
Drat Dramatická tvorba
CH Chemie
D-20 Dějiny 20.století


Partneři školy:Děkujeme sponzorům za jejich podporu.