Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

FOTOGALERIE » STUDENTI PŘI AKCI
Natáčení na BETACAM SP a DV
Popis: Po natáčení na filmový materiál s kamerou ARRIFLEX 35mm jsme opět na nádraží ve Skalsku s kameramanem Janem Bartoněm, abychom se seznámili s natáčením na analogový a digitální záznam. Jsme budoucí profesionálové, proto pracujeme s analogovou kamerou ve formátu BETACAM SP a digitální záznam pořizujeme školní kamerou JVC GY-HD111. Výsledek naší práce naleznete zde.
Autor: Adam Kajtar
BETACAM SP v akci
cvičení s profesionální kamerou
pod vedením kameramana Jana Bartoně
studenti v akci
zakládání kazety
zakládání kazety
správné nastavení clony, ostření
studenti v akci
natáčení na analog i digital
kamery BETACAM SP a DV
naše filmařská parta
po cvičení na film nyní TV záznam
po natáčení projekce
vyhodnocení záznamů analog/digital

Fotogalerie