Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školyVideogalerie
Poslední oslava
Maturitní práce studenta Střední školy fotografické, filmové a televizní Vojtěcha Groota 2016
Režie: Režie a střih: Vojtěch Groot
Kamera: Vojtěch Groot a Vojtěch Kunc
Feher Fekete Kerek - Včera bola mela

Režie: Lucie Konvalinková
Kamera: Tomáš Bartoň, Kryštof Jankovec
Rebus
V kategorii HRANÝ FILM v sekci středoškolské filmy získal HLAVNÍ CENU Vojtěch Kunc za film Rébus. Autorovi se obdivuhodně podařilo skloubit realistické vyprávění příběhu s abstraktním světem vybudovaným v mysli hlavního hrdiny a tento rafinovaně poskládaný obsah ještě propojit s esteticky čistou formou a originálním použitím prostředků filmové řeči.

www.startfilm.cz
www.fofitv.cz

Režie: Námět, scénář, střih: Vojtěch Kunc
Kamera: Vojtěch Groot
Filip Šubr - My to zvládnem

Režie: Kryštof Jankovec
Kamera: Tomáš Bartoň, Kryštof Jankovec
Kurz přežití

Režie: Aleš Svoboda
Kamera: Aleš Svoboda
Cvičení BETACAM/DV

Režie:
Kamera:
Vila Kalinčiak
Dokument o vile postavené Gedeonom Majunkem v Dolném Smokovci ve Vysokých Tatrách.
Režie: Michaela Janků
Kamera: Michaela Janků
Cassovia
HLAVNÍ CENU festivalu START FILM získal v kategorii DOKUMENT v sekci středoškolské filmy student Střední školy fotografické filmové a televizní Jan Rybář za film Cassovia. Za umělecky invenční a neotřelé zpracování a mimořádné obrazové pojetí.
www.startfilm.cz
www.fofitv.cz

Režie: Jan Rybář
Kamera: Jan Rybář, Vojta Groot, Jakub Hromádko, Vojtěch Kunc
Nejdeme si zastřílet?

Režie: Lucie Konvalinková
Kamera: Kryštof Jankovec
Božena

Režie: David Vigner
Kamera: Kryštof Jankovec
Last Time - Sendman

Režie: Tomáš Bartoň
Kamera: Tomáš Bartoň, Micheala Janků
K uším našich posluchačů

Režie: Tomáš Bartoň
Kamera: Tomáš Bartoň, Michaela Janků
Spacerock
V kategorii ANIMACE získali HLAVNÍ CENU studenti Střední školy fotografické, filmové a televizní Vojtěch Kunc a Vojtěch Groot za film SPACE ROCK. Za vynikající zvládnutí techniky loutkové animace, kultivované výtvarné pojetí, srozumitelnost žánru a údernost příběhu.
www.startfilm.cz
www.fofitv.cz

Režie: Vojtěch Kunc, Vojtěch Groot
Kamera: Vojtěch Kunc, Vojtěch Groot