Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy


                                    Volná místa - AKTUALIZOVÁNO


Ředitele máme, ale rádi přijmeme zástupce ředitele, který by znal problematiku a chod školy. Požadujeme aby ovládal vypracování projektové dokumentace a měl managerské znalosti.


Nabízíme volné místo pro učitele všeobecných předmětů, český jazyk a základy společenských věd.

Výuka s minimálním počtem žáků v každém ročníku umožňuje individuální přístup k žákům při výuce.

Dáváme příležitost studentům pedagogických škol v regionu Ml. Boleslav, Brandýs nad Labem a Mělník.

Máme volné místo také pro vychovatele domova mládeže s možností nocování.