Volný čas
a aktivity
Škola i její okolí nabízí mnoho možností k mimoškolní aktivitě v hojném množství pro každého. Pro sportovní činost je k dispozici tělocvična pro všechny míčové hry (basketbal, fotbal, florbal, nohejbal, volejbal a další), při příznivém počasí je možné využít místní tenisové kurty.

V budově školy je společenská místnost s knihovnou a stolním fotbálkem.

Pro příznivce turistiky i cykloturistiky skrývá okolí školy nespočet možností, počínaje procházkami po krajině nebo návštěvami blízkých i vzdálenějších zámků a hradů (Bezděz, Houska, Kokořín, Stránov, Zvířetice).


Vedle základního vzdělávacího programu je pro studenty, v rámci školní i mimoškolní výchovy, připravena celá řada dalších aktivit, např. pravidelné návštěvy kulturních akcí pořádaných nejen v regionu školy a v sousedních městech - v Mělníku a v Mladé Boleslavi, ale také v Praze.
Připravujeme exkurze do profesionálních fotografických, filmových a televizních studií, kde by studenti vyšších ročníků mohli absolvovat svoji praxi a připravujeme také návštěvy jiných škol obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.

Práce studentů na rozsáhlejších audiovizuálních projektech školy se prolíná s odbornou výukou a mimoškolní výchovou a využívá především volný čas studentů v době mimo povinnou školní výuku, což je jedna z možností a předností školy internátního typu.
Klikněte do prostoru pro zvětšení