Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. podala žádost na MŠMT o označení oboru vzdělání 82-41-M/02 užitá fotografie a média jako oboru dobíhajícího z důvodu postupného ukončení činnosti naší střední školy. Důvodem označení jsou závazky vůči stávajícím žákům, kteří konají maturitní zkoušky na naší škole. Následně bude po splnění těchto závazků podána žádost o výmaz střední školy z rejstříku škol a školských zařízení. O toto označení oboru a následný výmaz jsme požádali ve prospěch jiné střední školy. Informace o maturitách 2020/2021

Milí maturanti,

v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti školy ke konci šk. roku 20/21 se opravné termíny maturitní zkoušky uskuteční dle datumu společné čísti a v druhé polovině června. S přihlášenými maturanty je v kontaktu Bc. Černý, ředitel školy. Případné další dotazy směřujte na
info@souvin.cz

MgA. Pavel Hiřman, statutární zástupce školy

Bc. Daniel Černý, ředitel školy

Upozornění pro načtení upraveného obsahu shodnného s GDPR je zapotřebí obnovit stránku kombinací kláves: ctrl+F5


Spiknutí v procesu obviňování školy a jejího vedení, neboli,
jak bývalý žák Adam K usiluje o likvidaci školy, která ho nechce.

Adam K, byl nejprve studentem 1. roč. Střední školy fofitv ve Skalsku. Po nedokončeném 1.pololetí přestoupil na SŠ Michael do Prahy, odkud byl však na začátku 2. ročníku vyloučen. Na jeho žádost byl přijat zpět na naši SŠ fofitv ve Skalsku v roce 2014, kde se však potýkal se stejnými kázeňskými problémy jako na předchozí škole.
Viz příloha č.1: Oznámení o ukončení studia ke dni 30.11.2014 a vyloučení žáka Adama K ze SŠ Michael.

Poznámka: Také naše škola byla po opakovaných upomínkách a nabízených možnostech komisionálního přezkoušení žáka Adama K, na které nereagoval, nucena tohoto žáka v roce 2015 vyloučit ze studia na naší škole.
Na to však žák Adam K reagoval slovními výhrůžkami a písemnými stížnostmi adresovanými na ČŠI a jiné státní orgány a instituce, kterým podával zkreslené, nepravdivé a pomlouvačné informace o škole, a zneužíval svých znalostí zdejšího prostředí a studentů, kteří s ním byli spřízněni, a hlavně také svých známých z místního drogového podsvětí.

Problém drogové závislosti se, bohužel, vyskytuje u adolescentů na mnoha školách, které se k tomu však nechtějí veřejně přiznávat, protože to jistě není dobrá vizitka žádné školy. Proto se naše škola aktivně snaží o provádění prevence, která z jedné strany napomáhá žákům vyvarovat se negativním důsledkům drogové závislosti. Z druhé strany zjišťujeme, že někteří žáci se o tyto informace zajímají naopak proto, že je motivují k tomu, aby si to vyzkoušeli "na vlastní kůži". Proto dnes většinou není složité nařknout někoho ze spoluúčasti, a naopak. Mnohem složitější je prokázat, že výpovědi drogově závislých nejsou pravdivé, protože je k nim vyšetřovatelé často přimějí různými sliby o zproštění viny, a byly tedy vynucené. Proto by výpovědi drogově závislých neměly být věrohodné, zejména když je provází spojení osob, které získávají zkreslené informace s jiným záměrem, jako je tomu v případě bývalého žáka Adama K. Vzhledem k tomu zde předkládáme k posouzení následující mailovou korespondenci těchto osob, ze které vyplývá, že skutečným zájmem se v této kauze stala likvidace Střední školy fotografické, filmové a televizní, prostřednictvím nařčení syna ředitele této školy z prodeje a distribuce drog, které bylo vyvolané a zinscenované jako pomsta od bývalého žáka školy Adama K. Ten v celé kauze totiž vystupuje jako tzv. utajený svědek, pod krycím jménem Šulc a je ve spojení s místní i státní policií, a zástupci sdělovacích prostředků, konkrétně s reportérem TV Prima Matějem R, které vše natáčí a zveřejňuje, čímž zneužívá sdělovací prostředky. Z výše uvedených důvodů připravují nyní zplnomocnění advokáti školy trestní oznámení.

Adam K ukončení studia MICHAEL

Následující materiály nám poskytla neznámá osoba v obálce na usb flash disku.

Adam K - bývalý student SŠ fofitv ve Skalsku píše Mateji R reportéru TV Prima


Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima reportáže 2015-16 (7)Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima Reportáže 2015-16 (4)Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima reportáže 2015-16 (6)Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima reportáže 2015-16 (2)Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima reportáže 2015-16 (3)Adam Kajtar - Matěj Rychlý - Prima reportáže 2015-16 (5)

Doubrava M členka SKPV MB píše utejenému svědkovy (Josef Šulc) Adam K bývalý student SŠ fofitv ve Skalsku 

Doubrava Marešová  SKPV Mladá Boleslav

Ria Di (španělsky pracovní pes) facebookovy profil SKPV MB více lidí
Podobný příklad jak Matěj R vaří své reportáže, aby získal sledovanost už od roku 2011, jistě jich bude mnohem více.
https://www.youtube.com/watch?v=Qq6VoiKNQso

 

obsah upraven k datu 19.5.2018